+ ВАКАНСИЯ + РЕЗЮМЕ
 • Ру
 • Ro
 • Ук
 • STAYER SRL

  Angajăm:
  INGINER LA LUCRĂRI DE PROIECT ȘI DEVIZ
  Suntem o companie națională din industria construcțiilor, care pune accent pe dinamism, performanță și corectitudine. Împreună formăm o echipă puternică, în care fiecare angajat contribuie la succesul Companiei, iar toate rezultatele obținute înseamnă progres şi bunăstare pentru întreagă societate.
  Cum arată o zi obișnuită a unui Inginer la lucrări de proiect și deviz la FPC Stayer SRL?
  Verifică corespunderea volumului lucrărilor de construcții, precum și a desenelor de proiectare și de construcție a documentelor aprobate, desenelor tehnice, normelor în construcții,standartelor, condiţiilor tehnice, normelor de securitate a muncii. Participă în revizuirea și coordonarea modi-ficărilor apărute în timpul construcţiei, schimbărilor de proiect pentru a rezolva operativ proble-mele legate de înlocuirea, dacă este necesar, de materiale, produse și structuri ( fără a reduce calitatea lucrărilor de construcții). Efectuează recepția lucrărilor de construcții finalizate și a obiectelor, atrage documentația tehnică necesară. Participă în activitatea comisiilor cu privire la acceptarea proiectelor și punerea lor în funcțiune. Verifica devizele de chletuieli pentru lucrările de construcţie de facilități, costurile, evidenţa lucrărilor efectuate. Efectuiază calculele pentru lucrările suplimentare. Verifică devizele subantreprenorilor și calitatea executării lucrărilor de către aceştea. Întocmirea devizului conform schiţelor de proiect şi documentelor de licitaţie.
  Solicitarea de oferte de preț de la furnizorii de material și cuprinderea acestora în devizele ofertei.
  Analiza de preț pe activități și încadrarea în norma de deviz. Pregătirea documentelor pentru trecerea la pierderi a materialelor. Verificarea devizului şi analiza ofertelor comerciale, pregătirea volumelor de lucru pentru subantreprenori. Calculul obiectelor, verificarea volumurilor conform desenelor tehnice.

  Ce te va ajuta să ai succes în acest rol?
  Studii superioare.
  Experiență de lucru în intr-un post similar.
  Cunoștințe de operare PC, cunoașterea programelor Word, Excel, AutoCad, WINSMETA.
  Orientare în baza normativa de deviz.
  Capacitatea de a elabora devize
  Gestionarea obiectelor .
  Responsabilitate, diligenţă, energie, spirit analitic.

  Abilități
  Excelente abilități organizatorice și multitasking
  Competențe de comunicare
  Integritate
  Entuziasm
  Abilitatea de a delega sarcini

  Ce veți obține din această experiență?
  Dezvoltare profesională dinamică.
  Oportunități de creștere în carieră într-o companie modernă.
  Oportunitate de a conlucra cu companii internaționale în domeniul construcțiilor.
  Libertatea în a-ți manifesta ambițiile și personalitatea.
  Colegi prietenoși și mediu de lucru plăcut.
  Salariu competitiv în dependență de experiență și capacități + facilități.


  Все вакансии

  Реклама:

  Контакты:

  STAYER SRL
  Кишинев; Молдова str.N.Zelinschi,15/2

  тел.:069200380
  сайт.: stayerconstruction.md

  Отправить заявку этой компании



  Сейчас просматривают